Kukátka
Dočasná instalace ve veřejném prostoru Modřan.
Ondřej Mladý

Jednalo se o několik objektů z překližky, o výšce asi 160 cm. Při nahlédnutí do kukátka uviděl kolemjdoucí vedle reality Modřan i historický pohled na stejné místo, malou vzpomínku na minulost, několik desítek let vzdálenou.
Sám může posoudit, co se za několik dekád změnilo a jestli k lepšímu, nebo horšímu..
Tímto projektem nechci hodnotit, nebo kritizovat dnešní stav Modřan, (ikdyž by určitě bylo co),
jen chci přimět kolemjdoucí k zamyšlení nad současnou modřanskou výstavbou a vůbec vývojem
rázu (starých) Modřan.
Například bytových domů na obchodním náměstí, které rozhodně nezacloňují kostel při pohledu z náměstí a splývají s okolní zástavbou, tak jak bylo slibováno. Nebo modřanského veřejného prostoru obecně. Má například být z prostoru před modřanským biografem park, tak, jak se zrovna děje, nebo má být zastavěn (tak jako dřív)?
A tak..

related project
09 Obchodní Náměstí/ Sqare